Tietosuoja

Tietosuojaseloste
Paints and Friendsin tietosuojaseloste sisältää tiedot siitä, miten käsittelemme ja säilytämme henkilötietoja. Tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 28.4.2020.

Rekisterinpitäjä
Paints and Friends osk
Y-tunnus: 2973680-4
Osoite: Torkkelinkatu 1, 00500 Helsinki

Rekisterin yhteyshenkilö
Nimi: Iisa Mönttinen
Puh: 050 542 3311
Sähköposti: paintsandfriends@gmail.com

Rekisterin käyttötarkoitus
Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista ja ylläpitämistä varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet. Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten, ja henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Emme tee käyttäjiä koskevia profilointeja tai automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojen kerääminen
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja tuotteista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, tilauksista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Henkilötietojasi vastaanottavat

- sinä itse
- yrityksemme ja sen työntekijät
- yhtiö, joka vastaa verkkosivujemme toiminnasta: sivumme on rakennettu Shopify-verkkokauppa-alustalle. Lue lisää siitä, miten Shopify käsittelee henkilötietoja: https://www.shopify.com/legal/privacy
- maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun. Maksunvälittäjänämme toimii Checkout Finland: https://www.checkout.fi/tietosuoja
- kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle

Säilytämme henkilötietojasi
– sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan
– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.